ZdrowyZwierz.pl

Oferta

                                                                                   

Nazwa badania Pobrać do Oczekiwanie

Wymaz z wola (posiew w kierunku bakterii + grzybów + antybiogram)

3-7 dni

Wymaz z kloaki (posiew w kierunku bakterii + grzybów + antybiogram)

3-7 dni

Wymaz z oka (posiew w kierunku bakterii + grzybów + antybiogram)

3-7 dni

Diagnostyka kału (pasożyty + posiew + antybiogram)

3-7 dni

Badania genetyczne (DNA): pokrewieństwo gołębi

30 dni

Badania genetyczne (DNA): płeć ptaków (różne gatunki)

3-14 dni

Badania genetyczne (DNA): geny szybkościowe u gołębi pocztowych

3-14 dni

Badanie czystości gołębnika

  3-7 dni

Badanie mikrobiologiczne paszy

3-7 dni

Badania mikrobiologiczne wody

3-7 dni

Chlamydia psittaci

3-7 dni

Mykoplazma 

3-7 dni